Skip to content

Bei Zhe Nan Yuan

Bei Zhe Nan Yuan
Other Title: 北辙南辕 / Bei Zhe Nan Yuan

Genres: drama, Romance, drama
Episodes: 
30
Country: 
China
Director: 
Feng Xiao Gang
Writer: 
Chen Ping
Network:
 iQiyi
Release Date: 
2022
Related Show:

Cast:

 • Wang Luo Dan
 • Lan Ying Ying
 • Jin Chen
 • Chuo Ni
 • Sui Yuan
 • Han Geng
 • Li Guang Jie
 • Yang Xu Wen
 • Zheng Ye Cheng
 • Liu Kai
 • Xu Fan
 • Zhu Shi Mao
 • Liu Xiao Qing

Synopsis:
About five women who opened up a restaurant named Bei Zhe Nan Yuan; and in the process they mature and attain love.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: