Skip to content

Yang Zi

Yang Zi
Other Name: Ni Ao Yang / 杨旎奥 / Andy / 奥奥 / 杨旎奥 / Andy Yang Zi / 杨紫 / 杨紫 / Yang Zi / Andy / 杨旎奥 / Yang Ni Ao

Nationality: Chinese
Gender: 
Female
Born: 
November 6, 1992
Occupation:
 Actress and singer
Birthplace: 
Beijing, China
Height: 
167cm
Weight: 
Star sign: 
Scorpio
Chinese zodiac:
Monkey
Talent Agency:
H&R Century Pictures
Education: 
Beijing Film Academy (2010-2014)
Official website:
Music group:

TV Drama Series:

 • The Psychologist (2021) as He Dun
 • The Golden Hairpin (2021) as Huang Zixia
 • The Oath of Love (2021) as Lin Zhixiao
 • Dt.Appledog’s Time (2021) as Tong Nian (cameo)
 • My Mowgli Boy (2019) as Ling Xi
 • Go Go Squid! (2019) as Tong Nian
 • Ashes of Love (2018) as Jin Mi
 • The Destiny of White Snake (2018) as Bai Yaoyao
 • Women in Beijing (2018) as Miao Miao (cameo)
 • Legend of Dragon Pearl (2017) as Li Yihuan / Zhu Yihuan
 • Ode to Joy 2 (2017) as Qu Yingying
 • The Legend of Chusen (2016) as Lu Xueqi
 • Ode to Joy (2016) as Qu Yingying
 • Perfect Wedding (2016) as Xia Ran
 • The Ferryman (2015) as Su Wenxiu (cameo)
 • Yangko Dance (2015) as Wu Ruowen
 • Say No For Youth (2015) as An Xiaohui
 • Battle of Changsha (2014) as Hu Xiangxiang
 • Flowers in Fog (2013) as Bai Menghua
 • Dad Comes Home (2013) as Lin Ranran
 • King Rouge (2013) as Lei Er
 • Angel Heart (2012) as Zhang Xiaolei
 • Happiness Comes Knocking (2011) as Song Zheng
 • Wu Cheng’en and Journey to the West (2010) as Ye Yun (young)
 • Boy’s Diary (2010) as Ran Dongyang
 • Don’t Want to Grow Up (2009) as Teacher Jing
 • Come Home (2009) as Zhou Youyou
 • Pure Age (2009) as Mai Sidan
 • Girl Rushes Forward (2009) as Sun Quan
 • Stage of Youth (2009) as Secretary Liu (cameo)
 • Treasure (2008) as Bei La
 • Being Alive is Good (2008) as Chen Huan
 • The Warmth (2007) as Zhao Xuan
 • Vigorous Life (2006) as Ming Na
 • Home With Kids 2 (2006) as Xiao Xue
 • Fate (2005) as Wei Sichen
 • Girl’s Diary (2005) as Ran Dongyang
 • Home With Kids (2005) as Xiao Xue
 • Yong Gan Mian Dui (2004) as Ling Zi
 • Jia Ting Dang An (2004) as Ji Ji
 • Scene of Crime (2004) as Sun Hongyue (cameo, ep 26)
 • Young Kangxi (2003) as Bing Yue (young)
 • Xiaozhuang Epic (2002) as Wan Ru (young)
 • Ru Ci Chu Shan (2002) as Zhou Qiong
 • The Party Member Ma Dajie (2002) as Xiao Qiang
 • Da Zhai Men 2 (2001) as apple peddler

Movies Films:

 • Soul Snatcher (2020) as Ying Wuxie (voice cameo)
 • My People My Homeland (2020) as Jiang Ziya
 • Bodies at Rest (2019) as Qiao Lin
 • The Bravest (2019) as Wang Lu cameo
 • A Paper Marriage (2018) as Ling Ling
 • Crying Out in Love (2016) as Xia Ye
 • Papa (2016) as Wang Nina
 • Where Are All The Time (2015) as Lin Yutong
 • King Tea Storm (2014) as Xie Xiaoxiang
 • Insisrence (2012) as Jia Jia
 • Mother’s Call (2012) as Qiao Ni
 • Death and Glory in Changde (2010) as Tao Er
 • Third Class Fifth Class (2010) as Ran Dongyang
 • Money Makes Trouble (2010) as Shi Xiaotao
 • Boy and Girl (2010) as Ran Dongyang
 • I Am a Fan (2010) as Qiao Xiaoqiao
 • The Last Fragrance (2007) as Duo Lun
 • The Quiet Lady (2004) as He Lan
 • Dad Wants to Divorce (2004) as Ji Ji
 • An Old Record (2004) as Ding Yun
 • Lao Fei (2004) as Xiao Lan
 • Girl’s Diary (2004) as Ran Dongyang
 • The Law of Romance (2003) cameo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: