Skip to content

Lighter & Princess (2022) 点燃我温暖你

Lighter & Princess (2022)
Also known as: 打火机与公主裙 / Da Huo Ji Yu Gong Zhu Qun / Lighter & Princess / 点燃我,温暖你 / Dian Ran Wo, Wen Nuan Ni
Genre: Romance, school
Episodes: 36
Broadcast network: Youku
Broadcast period: 2022-Nov-03
Director: Liu Jun Jie, Ma Wei Wei (马薇薇)
Screenwriter: Zhou Yong

Cast:

 • Chen Fei Yu as Li Xun
 • Zhang Jing Yi as Zhu Yun
 • Zhao Zhi Wei as Gao Jianhong
 • Zeng Ke Ni as Ren Di
 • Cui Yu Xin as Fang Zhijing
 • Qian Di Di as Xu Lina
 • Jiang Zi Xin as Fang Shumiao
 • Ma Ke as Tian Xiuzhu
 • Zhang Xi Lin as Dong Siyang
 • Tu Song Yan as Zhu Guangyi
 • Zhao Zi Qi as Liu Ailin
 • Jill Hsu as Li Lan
 • Li Jian Yi as Old Man Lin
 • Tian Lei Xi as Zhang Xiaopei
 • Hu Wen Xuan as Fu Yizhuo
 • Li Jia Hao as Han Jiakang
 • Wan Guo Peng as Wu Mengxing
 • Qi Jie as Zhao Teng
 • Liu Di as Zhang Fang
 • Cao Yang as Xiao Liuzi
 • Bai Zhi Jie as Guo Shijie
 • Gao Xuan Ming as Hou Ning

Synopsis

Zhu Yun’s university life just began, but it was disrupted by the arrival of bad boy Li Xun who overturned her world. Li Xun, who appears like a wanton good-for-nothing, is actually a programming genius. However, the two of them gradually learn to appreciate each other’s talent and knowledge after a few interactions. When senior Fang Zhiqing tries to pick on Zhu Yun, Li Xun defends her and even invited her to join her programming team. Together, they won the championship of the programming competition.

In the process, they fall in love and get together despite the differences in their family circumstances. However just when their business plan is about to succeed, a life-changing incident occurs. Fang Zhijing inadvertently causes Li Xun’s sister to get into a car accident, causing Li Xun to hit him out of fury and was sentenced to jail. Zhu Yun refuses to give up on Li Xun, waiting for him to get out of jail and helping Li Xun defeat his business rivals and snatch back his company. Zhu Yun’s relentless efforts touched Li Xun, giving him courage to overcome the pain and open up his heart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: