Skip to content

Fighting Mr. 2nd (2021) 第二名的逆襲 (第二名的逆袭)

Fighting Mr. 2nd
Other Title: 第二名的逆襲 (第二名的逆袭) / Di Er Ming De Ni Xi / Fighting Mr. 2nd / We Best Love: Fighting Mr. 2nd / We Best Love: Fighting Mr. 2nd / The Comeback of the Runner-Up

Genres: BL, youth, life
Episodes: 
6
Country: 
Taiwan
Director: 
Jiang Rui Zhi
Writer:
 Lin Pei Yu
Network: 
WeTV
Release Date: 
March 5, 2021
Related Show:

Cast:

  • Lin Zi Hong as Gao Shi De
  • Yang Yu Teng as Zhou Shu Yi
  • Ray Chang as Pei Shou Yi
  • Shi Zhi Tian as Yu Zhen Xuan
  • Fan Jiang Yan Feng as Fang Zheng Wen
  • Xin Jia Ying as Jiang Yu Xin
  • Luo De Hong as Liu Bing Wei

Synopsis:
The play is a sequel to the TV series ” Forever No. 1 “, which took place five years after Zhou Shuyi and Gao Shide graduated from university, unfolding the story of them taking care of work and personal life at the same time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: