Skip to content

Chivalrous Hero Lu Xiao Yu (2021) 大侠卢小鱼之夕阳红战队

Chivalrous Hero Lu Xiao Yu (2021)
Other Title: 大侠卢小鱼之夕阳红战队, Da Xia Lu Xiao Yu , 大侠卢小鱼 , Da Xia Lu Xiao Yu Zhi Xi Yang Hong Zhan Dui

Genres: Action, Comedy, Martial Arts
Episodes: 
24
Country:
 China
Director: 
Lu Zheng Yu
Writer: 
Lu Zheng Yu
Network: 

Release Date: 
Jan 21, 2021 – Feb 18, 2021
Related Show:

Cast:

  • Lu Zheng Yu as Lu Xiao Yu
  • Elvira Cai as Hua Mei
  • Yue Yao Li
  • Wang Zi Run
  • Fan Wei
  • Benson Wang

Synopsis:
Having mastered the martial skills taught him by Master Bai Mei, Lu Xiaoyu gears up to face greater challenges ahead – life, love, and war. How will he cope with the hard knocks of real life having lived a sheltered life in the mountains?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: