Skip to content

Fall in Love with a Fox 狐狸在手

Fall in Love with a Fox
Other Title: 狐狸在手, Hu Li Zai Shou , Wu Lei Joi Sau

Genres: drama, Historical, Romance, Wuxia
Episodes: 
24
Country: 
China
Director:
 Qiang Wu
Writer: 
Network: 
Mango TV
Release Date: 
20XX
Related Show:
Adapted from the novel “Hu Li De Shou Tian Xia Wo You” by Nan Jian Qiu Tuan.

Cast:

  • Julio Wan Yan as Qu Zheng
  • Xu Hao as Jin Bai Wan
  • Liu Yu Han as Yu Lin Feng
  • Ma Hao Dong as Qing Yun
  • Lu Jia as Su Zhuo Zhuo
  • Yang Shi Qian as Zi Jing

Synopsis:
Story of a cook who lost her memory, and an elegant qin player; who set out to establish a new order of Jianghu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: