Skip to content

To Love (2020) 最初的相遇,最后的别离

To Love (2020)
Other Title: 最初的相遇,最后的别离, Love and Lost , First Meeting, Last Farewell , The First Encounter the Last Parting , The First Meeting, The Last Parting , Zui Chu De Xiang Yu, Zui Huo De Bie Li, 最初的相遇最后的别离, Love and Lost

Genres: drama, Suspense, Romance, Crime, Drama, Investigation
Episodes: 
40
Country: 
China
Director: 
Cao Yi Wen (曹译文)
Writer: 
Zhou Yuan Jiao (周元姣)
Network: 
Youku
Release Date: 
Nov 19, 2020 – Dec 17, 2020
Related Show:
Zui Chu De Xiang Yu, Zui Hou De Bie Li (最初的相遇,最后的别离) by Shu Yi (舒仪)

Cast:

 • Lin Geng Xin as Yan Jin
 • Gai Yue Xi as Ji Xiao’ou
 • Du Chun as Feng Weixing
 • Qin Hai Lu as Xiao Mei Ren
 • Yu Rong Guang as Father Yan
 • Wei Zi as Chief Li
 • Chen Wei as Zhao Yamin
 • Li Kun Lin as Feng Weixing
 • Li Qing as Ji Yu
 • Feng Wen Juan as Yan Shen
 • Lin Cheng as Fang Niya
 • Liu Ming Ming as Cheng Ruimin
 • Luan Yuan Hui as Liu Wei
 • Qian Jie as Li Meiqin
 • Fan Lin Feng as Yang Cheng
 • Lu Zhong as Ji Zhaolin
 • Zhang Zhi Zhong as Huang Fayang
 • Lin Le Xuan as Zhou Shuang
 • Wang Yan Bin as Zhou Bin
 • Song Yuan Fu as Liu Zi
 • Qin Xiao Fei as Sun Jiayu
 • Liu Jie as Mother Yan
 • Xu Zi Han as Le Le
 • Ge Si as Hong Zhigang
 • Qu Ge as Wu Feng
 • Li Mou as Luo Weiwei

Synopsis:
Yan Jin, a businesman who used to work as a policeman, decides to investigate a drug-trafficking case that caused the death of his close friend many years ago. He decides to infiltrate into the organization as an undercover cop, and in the process gets to know Ji Xiao’ou. This causes Zhan Yumeng, whom has a one-sided crush on him, to be jealous. However later on, Zhan Yumeng was murdered and Yan Jin becomes the number one suspect. With Ji Xiao’ou’s help, Yan Jin sets out to clear his name and to investigate the murder of his close friend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: