Skip to content

Young Days No Fears (2020) 我的青春沒在怕

Young Days No Fears
Other Title: 我的青春沒在怕, Wo De Qing Chun Mei Zai Pa, Young Days No Fears, My youth is not afraid

Genres: Youth, Drama
Episodes: 
60 episodes
Country: 
Taiwan
Director: 
Ma Jin Da (馬進達)
Writer: 
Wang Fei Fei (王非非), Zhang Xiao En (張曉恩), Lian Kai Hong (連凱鴻)
Network: 
SETTV, Sanli Metropolitan Channel
Release Date: 
July 15, 2020
Related Show:

Cast:

 • Mini Tsai as Du Ming Shan
 • Danson Tang as Gao Tian Shuo / Shi Ye
 • Cheng Yu Xi as Li Mei Qi / Maggie
 • Wang Jia Liang as Luo Yue Fang
 • Ariel Chiao (喬雅琳) as Luo Dan Fang
 • Genie Chen as Tao Tian Tian
 • Ruby Zang (臧芮軒) as Liao Qian Man
 • Sylvia Hsieh (謝翔雅) as Zhang Jing Fan
 • Hsu Mou Jun as A Sam / Guo Wei Hang
 • Hou Yan Xi (侯彥西) as Xu Kai Yu
 • Enson Chang (張雁名) as Zhao Yin Ze
 • Xiu Qin (琇琴) as Li Xiu Rong
 • Kuo Tzu Chien (郭子乾) as Liao Wan Li
 • Gail Lin as Wu Shu Fang
 • Yan Jia Le as Wu Bi Hua
 • Tuo Zong Hua as Luo Jin Long
 • Chang Chiung Tzu (張瓊姿) as Yang Mei Tao
 • Hsieh Li Chin (謝麗金) as Li Guan Xiu

Synopsis:
Describes five newly graduated girls and a young wife, and six girlfriends use the most sincere friendship to tell the plight of work, life, love and fearlessness. It is known as the Taiwanese version of “Six People”.

Five girls who have just graduated from “My Youth Is Not Afraid”, plus a wife who has the wisdom of life, use the most sincere friendship to tell about the workplace and life , The predicament of love, and comfort each other’s tired hearts. As a member of “My Generation”, young be yourself but not yourself. ✜Leading and starring✜ Tang Yuzhe, Cai Huangru, Wang Jialiang, Cheng Yuxi, Chen Jingxuan, Zang Ruixuan Xie Xiangya, Qiao Yalin, Sun Qinyue, Zhang Yanming, Hou Yanxi, Xu Moujun Wu Xiangzhen, Lin Meixiu, Liu Ruiqi, Tuo Zonghua, Zhang Qiongzi, Guo Zigan, Lin Jiali, Xie Lijin, Yu Ziyu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: