Skip to content

My Dear Destiny (2020) 亲爱的义祁君

My Dear Destiny
Other Title: 亲爱的义祁君 / Chou Fei Jia Dao / Ugly Concubine is Here / 丑妃驾到 / 親愛的義祁 / 醜妃駕到 / Qin Ai De Yi Qi Jun

Genres: Historical, romance, fantasy
Episodes:
36
Country:
China
Director:
Shen Jin Fei 沈金飞, Hu Bo 胡博
Writer:
Lin Qing 林青, Liu Jia Hui 刘嘉慧
Network:
Youku
Release Date:
May 18, 2020 – Jun 24, 2020
Related Show:

Cast:

 • Zhang Si Fan as Lu Ao, Prince Yizhi
 • Hu Yi Xuan as Mi Qiqi / Chou Qingli
 • Irene Wan as Empress Dowager Gao
 • Li Ge Yang as Lu Che, Prince Ji
 • Zhang Lan Yi as Royal Consort Lian
 • Hu Wen Zhe as Wu Ji
 • Wang Zi Tong as Lian Qiao
 • Zhou Geng Yu as Xiao Yinzi
 • Ma Xin Yu as Lan Yu
 • Wang Qian as San Shenghua
 • Li Lin Wei as A Heng
 • Lin Zhi as Hei Yu
 • Li Jin Qiu as Fu Dong
 • Zhang Yue Nan as Ling

Synopsis:
Set in the Xi dynasty of Lan continent, three tribes exist alongside each other – the humans, wizards and wolves. Mi Qiqi, the divine lady of the Wizard tribe, was banished from her tribe and fallen to the mortal realm. She is then embroiled into the fight of Prince Lu Ao’s harem. The two eventually joined hands to calm the chaos of the three tribes and return peace to the world.

Episodes Lists:

 • Episodes 1
 • Episodes 2
 • Episodes 3
 • Episodes 4
 • Episodes 5
 • Episodes 6
 • Episodes 7
 • Episodes 8
 • Episodes 9
 • Episodes 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: