Skip to content

ฟังเพลงรักตัวเอง Lyric by Room39

ฟังเพลงรักตัวเอง (Listen to Love Yourself)
Artist: Room39
Album:
Genre:
pop
Country:
Thailand
Year:

Lyrics:

อยาก รู้ว่าเพราะอะไร คนที่น่ารักและก็จริงใจ
ต้อง เสียน้ำตาให้ใครที่เค้าไม่รัก และไม่สนใจ
รู้ ดีว่าเธอรักเขา และยังคงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไป
เฝ้า รอนานสักแค่ไหน ไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยน
ยังมั่นคงอดทนเรื่อยมา แต่ไม่มีความหมายกับเขาเลย

* ให้เขาหมดใจ เขานั้นยิ่งไม่สนใจ แม้พยายามทุ่มเทชีวิตให้ไป
ให้ เขาหมดใจ แต่ไม่รู้ว่าเขาหมดใจ
คงถึงเวลาต้องรักตัวเองสักที

ปาดน้ำตาแล้วฟังฉัน คนที่เฝ้าดูเธอช้ำ
เห็นทุกครั้ง ซ้ำแบบนั้นมันไม่โอเค
หากเขาไม่รัก เธอควรหยุดพัก ทุ่มเทมากแค่ไหน เธอก็โดนเท
เพราะเธอ ควรเจอคนที่ดีกว่า เพราะเธอ เป็นคนที่มีค่า
แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา กลับมาเพื่อรักตัวเอง

** เฮ้เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง (x4)

ซ้ำ ( * )

แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา มาเพื่อรักตัวเอง

ซ้ำ ( ** )

ให้เขาหมดใจ เขานั้นยิ่งไม่สนใจ แม้พยายามทุ่มเทชีวิตให้ไป
ให้ เขาหมดใจ แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่เหลือใจ คงถึงเวลาต้องรัก..
คงถึงเวลาต้องรัก..คงถึงเวลาต้องรักตัวเองสักที

Karaoke:

xyāk rū̂ ẁā pherāa xarị khn thī̀ ǹā rạk læa k̆ cringcı
t̂xng s̄eīyn̂ảtā h̄ı̂ khır thī̀ khêā mị̀ rạk læa mị̀ s̄ncı
rū̂ dī ẁā ṭhex rạk k̄heā læa yạng khng h̄wạng ẁā k̄heā ca pelī̀yn pị
f̄êā rx nān s̄ạk khæ̀ h̄ịn mị̀mī xarị thī̀ k̄heā ca pelī̀yn
yạng mạ̀nkhng xdthn reụ̄̀xy mā tæ̀ mị̀mī khwām h̄māy kạb k̄heā ley

h̄ı̂ k̄heā h̄md cı k̄heā nận yìng mị̀ s̄ncı mæ̂ phyāyām thùmthe chīwit h̄ı̂ pị
h̄ı̂ k̄heā h̄md cı tæ̀ mị̀rū̂ ẁā k̄heā h̄md cı
khng t̄hụng welā t̂xng rạk tạw xeng s̄ạk thī

pād n̂ảtā læ̂w fạng c̄hạn khn thī̀ f̄êā dū ṭhex cĥả
h̄ĕn thuk khrậng ŝả bæb nận mạn mị̀ xokhe
h̄āk k̄heā mị̀ rạk ṭhex khwr h̄yud phạk thùmthe māk khæ̀ h̄ịn ṭhex k̆ don the
pherāa ṭhex khwr cex khn thī̀ dī kẁā pherāa ṭhex pĕn khn thī̀ mī kh̀ā
khæ̀ ṭhex kĕb xeā h̄ạwcı khụ̄n mā klạb mā pheụ̄̀x rạk tạw xeng

** ḥê ṭhex xyāk ca rạk khır rạk pị tæ̀ t̂xng rạk tạw xeng (x4)

ŝả ( * )

khæ̀ ṭhex kĕb xeā h̄ạwcı khụ̄n mā mā pheụ̄̀x rạk tạw xeng

ŝả ( ** )

h̄ı̂ k̄heā h̄md cı k̄heā nận yìng mị̀ s̄ncı mæ̂ phyāyām thùmthe chīwit h̄ı̂ pị
h̄ı̂ k̄heā h̄md cı tæ̀ mị̀rū̂ ẁā k̄heā mị̀ h̄elụ̄xcı khng t̄hụng welā t̂xng rạk..
Khng t̄hụng welā t̂xng rạk..Khng t̄hụng welā t̂xng rạk tạw xeng s̄ạk thī

Translation:

Want to know why Nice and sincere person
Have to shed tears for anyone he doesn’t love and doesn’t care about
Know well that you love him And still hoping that he will change
How long have you been waiting Nothing he will change
Remained stable and patient But has no meaning to him

To give him all his heart, he is even more interested. Even trying to dedicate his life
Letting him wholeheartedly but not knowing that he is wholeheartedly
It’s time to love yourself.

Wipe the tears and listen to me The person watching her is bruised.
See every time, repeating like that, it’s not okay
If he doesn’t love you, you should stop. How much dedicated she was poured out.
Because you should meet a better person because you are a valuable person
Only you can get the heart back. Come back to love myself

** Hey, she wants to love someone who loves but has to love herself (x4)

Repeat (*)

Only you can get the heart back. Come to love yourself

Repeat (**)

Let him wholeheartedly become even more uninterested Even trying to dedicate his life
Letting him wholeheartedly but not knowing that he is not left with heart It’s time to love ..
Probably it’s time to love .. probably it’s time to love yourself

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: