Skip to content

The Great Craftsman 筑梦情缘 (2019)

The Great Craftsman (2019)
Other Title: 筑梦情缘 / Zhu Meng Qing Yuan / 巨匠 / Ju Jiang

Genres: Period, drama
Episodes:
50
Country:
China Mainland
Director:
Jin Sha (金沙), Han Dong (韩冬)
Writer:
Yang Han Jun (阳函君)
Network:
Hunan TV
Release Date:
May 6, 2019
Related Show:

Cast:

 • Wallace Huo as Shen Qi Nan
 • Huang Yi as young Shen Qi Nan
 • Yang Mi as Fu Han Jun
 • Huangyang Tian Tian as young Fu Han Jun
 • Feng Lei as Du Wan Ying
 • Jiang Hong Bo as Zhang Mei
 • Zhang Jun Ning as Du Shao Gan
 • Ge Shi Min as Shen Qi Xi
 • Qu Gao Wei as Shen Qi Dong
 • Zhang Shen as Fu Jian Cheng
 • Wang Xiao as Cao Jun
 • Xu Rong Zhen as Gu Yue Qin
 • Zhang Fan as Tian Qiu Shi
 • Zhang Yi as Wu Li Wei
 • Zhang Song as Fu Cheng Long
 • Kenneth Tsang as Zhang Bing Kun

Synopsis:
For

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: