Skip to content
Advertisements

Masked 绝密者 (2019)

Masked 绝密者 (2019)
Other Title: 绝密者 / Jue Mi Zhe

Genres: Republic, Spy, Action
Episodes:
40
Country:
China Mainland
Director:
Zhao Yu (赵宇), Zhang Qian (张菁), Yu Wen Zi Creative Team (宇文字创作团队)
Writer:
Wang Lei (王雷)
Network:
Release Date:
2019
Shooting Date:

Related Show:

Cast:

  • Tong Da Wei as Jin Haodong
  • Zheng Shuang as Su Jiaman / Nailiang Youzi
  • Sun Yi Zhou as Gu Yingze
  • Lin Peng as Jiang Wei
  • Lai Qian as Lin Meiyun
  • Jiang Lin as Han Shilin
  • Zhang Qing Qing as Ma Jinping
  • Yang Liu as Shi Jiumei

Synopsis:
Set in 1938, the story revolves around the struggles between the different forces in tumultuous lands of Manchuko.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: