Skip to content

Legend of Youth 热血传奇 (2019)

Legend of Youth 热血传奇 (2019)
Also known as: 热血传奇 / Re Xie Chuan Qi / 艳势番之新青年 / Yan Shi Fan Zhi Xin Qing Nian

Genres: Period, Action, Youth
Episodes:
58
Country:
China Mainland
Director:
Liu Yi Zhi (刘一志)
Writer:
Su Lian (苏莲)
Network:
Release Date:
2019
Related Show:
Yan Shi Fan (艳势番) by Han Lu (韩露)

Cast:

 • Huang Zi Tao as Chong Li Ming
 • Yi Yang Qian Xi as Ah Yi
 • Hu Bing Qing as Aisin Gioro Yu Chu
 • Ma Ze Han as Ma Li
 • Wu Jun Yu as Yang Zhen
 • Ning Xin as Hua Jiu Liu
 • Wang Zi Teng as Y iGou
 • Wang Rui Chang as Wa Ge Na
 • Liu Yuan as Ke Yan Xin
 • Li Jun Hao as Si San
 • Fan Zi Wen as Zhou Jue
 • Liu Yun as Fang Er
 • Guo Xiao Ting as Xi Xian Er
 • Hu Ya Jian as Yang Ming
 • Ning Xiao Zhi as De Qi
 • Wang Qing Xiang as E’erjie Shen Xiu
 • Li Jian Yi as Lao Ma Tou
 • Lin Dong Fu as Mr. Jin

Synopsis:
Set in the end of the Qing Dynasty and beginning of the Republic of China, the story following a bunch of youths in a time of turbulence and power struggles.

Episodes Lists:
Episodes 1
Episodes 2
Episodes 3
Episodes 4
Episodes 5
Episodes 6
Episodes 7
Episodes 8
Episodes 9
Episodes 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: