Skip to content

Invisible Life (2020) 这就是生活

Invisible Life (2020)
Also known as: 这就是生活, Zhe Jiu Shi Sheng Huo, 这就是生活

Genres: drama, Workplace, Romance, Life, Drama, Family
Episodes:
40
Country:
China Mainland
Director:
Cui Wei Dong (崔东卫), Jiao Yong Liang (焦永亮)
Writer:
Zhang Wei (张巍)
Network:
Hunan TV
Release Date:
Dec 9, 2020 – Jan 12, 2021
Related Show:

Cast:

 • Chen Du Ling as Ye Xiaobai
 • Hawick Lau as Guan Yiming
 • Huang Shuo Wen as Gao Shan
 • Zheng Wei as Liu Xia
 • Zhou Chu Chu as Zhao Jinzi
 • Deng Sha as Mary Zhang
 • Luo Yu Tong as Wang Yueyue
 • Li Qiang as Zhao Fucheng
 • Yu Hui as Ye Huifang
 • Liu Fang as Liu Shumin
 • Fu Jun as Wang Zi
 • Huang Hai Bing as CEO Cui
 • Lin Guo as Ma Wen
 • Chu Zhen as Mai Ke
 • Peng Qi as Man Sen
 • Zhang Zhi Lin as Mai Ji
 • Guo Dong Hai as Zhou Shengli
 • Xiao Cong as Qin Shiming
 • Wang Jing Shuo as Guo Guo

Synopsis:
Ye Xiaobai was forced to go for a matchmaking session by her mother after failing to secure a permanent position in her company. To escape from the pressure, she then decides to volunteer to join Guan Yiming in his new project. Guan Yiming is known as the strictest manager in the company. Despite initial disagreements, Ye Xiaobai slowly gains Guan Yiming’s approval. The two began to fall in love, but Ye Xiaobai must learn to balance between work and relationship.

Episodes Lists:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: