Skip to content

Forever Young 无问西东 (Movie 2018)

Forever Young
Other Title: 无问西东 / Zui Pai Dang / Er Huan Yi Li

Genre: Drama, Romance, War, Romantic Drama
Country: China mainland
Director:  Li Fangfang
Writer: 
Production: 
Release Date: January 12, 2018
Related Show: –

Cast:

 • Huang Xiaoming
 • Zhang Ziyi
 • Wang LeeHom 
 • Chang Chen
 • Chen Chusheng
 • Sun Shaolong
 • RayJay Sun
 • Paul Philip Clark
 • Michelle Yim
 • Zu Feng
 • Han Tongsheng
 • Russell Wong
 • Johnathan Wu
 • Wu Jinyan
 • Ji Dongran
 • Jack Hu
 • Yi Na

Synopsis:
无问西东 Forever Young  English Subtitle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: