Skip to content

Investiture of the Gods 封神演义 (2019)

Investiture of the Gods 封神演义 (2019)
Also known as: Feng Shen / The Gods / 封神演义 / Feng Shen Yan Yi

Genres: drama,Chistorical, Fantasy, ostume, Period, Adapted From A Novel
Episodes:
65
Country:
China Mainland
Director:
Yang Xiao Ming (杨晓明), Lv Xing (吕行)
Writer:
Zhu Su Jin (朱苏进)
Network:
Hunan TV
Release Date:
Apr 8, 2019
Related Show:
Gods of Honour (Hong Kong)
, The Legend and the Hero (Chinese), The Investiture of the Gods (Chinese)

Cast:
Luo Jin as Yang Jian
Wang Li Kun as Su Da Ji
Yu He Wei as Jiang Zi Ya
Zhang Bo as Ji Fa
Deng Lun as Fox Demon
Zou Zhao Long (邹兆龙) as King Zhou of Shang
Hu Jing as Empress Jiang
He Du Juan (何杜娟 ) as Tian Xiao E
Hai Yi Tian (海一天) as Shen Gong Bao
Qi Hang (亓航) as Ba Yi Kao
He Zhong Hua (何中华) as Yang Zi Cheng
Liu Tian Yue as Mrs. Yang
Yu Yan Kai (于彦凯) as Huang Fei Hu
Huang Zi Qi (王紫齐) as Consort Huang
Jin Feng (金丰) as Consort Yang
Bai Shan as Mrs. Su
Zhang Hai Yan as Mrs. Ma
Guo Yuan Yuan (郭媛媛) as Lan Ying
Huang Jin Chun (黄婧纯) as Cai Xia
Jin Jiang Ri (金江日) as Fei Zhong

Synopsis:
In the time of King Zhou of Shang, the Gods are mostly gone and the demons trouble the human world. The Primeval Lord of Heaven decides to use the war between the Zhou and Shang dynasties to choose a new generation of Gods to ascend the celestial realm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: